ASPRONAGA

Estado do convenio: En vigor

Publicado o oitavo convenio colectivo

02/2/12.

O BOP do 2 de febreiro de 2012 publicou o VIII covenio colectivo de ASPRONAGA. A súa vixencia é indefinida.