Anulado parcialmente o artigo 149.5 do Regulamento de Seguridade Privada

A Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo vén de ditar unha sentenza que anula en parte o artigo 149.5 do Regulamento de Seguridade Privada.
18/1/09.

O Alto Tribunal español declara que o inciso que estabelecía "incluíndo o da superación dos correspondentes cursos de actualización e especialización coa periodicidade estabelecida" non é conforme a Dereito e, por tanto, anúlase.