Organigrama

Secretaría Nacional

Paulo Paio Rubido Bará - Secretario Nacional

Executiva Federal

Paulo Paio Rubido Bará - Secretario Nacional
Adolfo Naya Fernández - Secretario de Organización e Actas
Pedro Pérez Caride - Secretario de Negociación Colectiva
Asunción Castiñeira Fernández - Secretaria de Saúde Laboral
Tomás Gonzalo Vaamonde - Secretario de Eleccións sindicais
Cristina Martínez Padín - Secretaria de Formación, Muller e Mocidade
Xosé María Figueroa Trigo - Secretario de Propaganda
Elisa Ares Albor - Secretaria de Finanzas
Xosé Santiago Alvite Rueda - Secretario de Medio Ambiente

Secretariado Federal

Integrado polos membros da Executiva Federal e por cada un dos secretarios comarcais da Federación:

Vigo: María do Tránsito Fernández Fernández.

Pontevedra: Xosé Manuel Núñez Núñez.

Compostela: Roberto Alonso Iglesias.

A Coruña: Salvador Cerqueiro Aradas.

Ferrol: Cristina Martínez Ces.

Lugo-A Mariña: Xosé Paz Fernández.

Ourense: Carlos Vázquez Castro.

Consello Federal

Forman parte del os integrantes da Executiva Federal, do Secretariado Federal, así como membros elixidos polas asembleas comarcais:

Membros elixidos pola Coruña: Roberto Pérez Vila, Mª Dolores Rodríguez Vázquez, Xosé Mª Figueroa Trigo, José Manuel Vilariño García, Guillerme Guimarei García e Jorge Gesto Pan.

Membros elixidos por Ferrol: Luísa Anido Martínez, Juan Galdo Regueiro e Rocío Doce Teijeiro.

Membro elixido por Ourense: Pablo Martínez Pérez. 

Membros elixidos por Compostela: Anxo A. Amado Rico, Xosé Lois Castro González, Alberte Do Río Quiroga e Eduardo Sebio Molguero. 

Membro elixido por Pontevedra: Marcos Cadórniga López. 

Membros elixidos por Lugo-A Mariña: Carme Antas Pérez, Esperanza Vázquez Lalín e Xoán M. Díaz Branco.

Membros elixidos por Vigo: Humildad Romero Álvarez, Sonia Prieto González, Purificación González Castro, Manuela Fernández Redondo, Marta González Correa, Xosé M. Peleteiro Mouteira, Xosé Ramón Robes Campos e Auxiliadora Pascual Barroso.