Cristina Martínez Padín

Secretaria de Formación, Muller e Mocidade

Funcións:

  • Impulsar e coordinar a participación na Formación Profesional e Forga.
  • Elaborar a programación da Federación de Formación Continua.
  • Política de cadros e formación de delegados/as.
  • Colaborar na participación da afiliación na Federación e nos Grupos de Traballo.
  • Coordinación coas Secretarías Confederais de Formación Profesional e Formación Sindical.
  • Planificación e promoción de  medidas e plans de actuación dirixidos a acadar a igualdade de dereitos das mulleres.
  • Asesorar , orientar e informar nos temas relativos á situación da muller no mundo laboral.
  • Promover a maior participación da muller na Federación, tanto nas liberacións como nos organismos e na acción sindical.
  • Coordinar o traballo das Secretarías Comarcais da Muller.
  • Coordinación desta área coa Negociación Colectiva da Federación.