Paulo Paio Rubido Bará

Secretario Nacional

Funcións:

- Exercer a máxima representación pública da CIG-Servizos.

- Coordinar e impulsar o traballo da Executiva nacional.

- Convocar e presidir as xuntanzas da Executiva, do Secretariado e do Consello.

- Colaborar no traballo en materia de Negociación Colectiva.

- Colaborar coa xestión das finanzas da Federación.

- Colaborar e presidir as xuntas nacionais dos Grupos de Traballo.

- Manter contacto informativo periódico coas comarcas.