Prórroga de ultraactividade

02/11/16.

O BOE de 2 de novembro de 2016 publica o acordo sobre a prórroga de ultraactividade do I Acordo Marco do Comercio, a cal se prolongará até o 30 de xuño de 2017.