Rompen as negociacións no convenio de instalacións deportivas