A práctica totalidade do cadro de Neira & Ortegal secunda a folga