Delegados/as sindicais e traballadores/as da seguridade privada esixen nas rúas de Vigo un convenio galego