Acta da comisión paritaria do 3 de maio de 2011 sobre a bolsa de horas