Crearanse as comisións de golf e actividades náuticas, a de seguridade, saúde e medio e desígnanse os delegados de prevención