O BOP da Coruña publica as táboas salariais para o 2012