Publicadas no B.O.p. da Coruña as Táboas salariais para o ano 2011