Os extraballadores de Sequor continúan a acampada diante do centro de menores Santo Anxo de Rábade