Inícianse as protestas en empresas de limpeza para desbloquear o convenio provincial de Pontevedra