Publicadas no BOE as Táboas salariais para o ano 2013