O Comité de Albada solicita unha proposta de solución vinculante ao conflito de Nostián