Mobilización do persoal de lavanderías contra os recortes no novo convenio