Gadis recoñece a improcedencia de dous despedimentos, pero teima na súa política represiva