Urbaser readmite persoal despedido ao incluílos/as na recollida do lixo nas zonas declaradas en risco