Satisfacción polo seguimento da folga convocada no servizo de Bos días cole, nos CEIP de Ames