Sentada e manifestación das traballadoras de Cleanet, a piques de cumpriren un mes en folga