Triste aniversario para o persoal de REGAKI: 5 meses sen cobrar e sen noticias de cando o farán