Mobilización contra a política de medo, represións e despedimentos en Mercadona