Proposta empresarial

21/10/09.

Os empresarios presentaron a súa proposta de convenio na xuntanza da comisión negociadora celebrada o 22 de outubro.