Prorrogado convenio até 30 de novembro de 2017

31/8/17.

O BOE do 31 de agosto de 2017 publica o acordo de prórroga do V convenio coletivo de prensa diaria até o 30 de novembro de 2017, establecendo tamén a continuidade das negociacións a partir do 18 de setembro de 2017.