Publicada táboa salarial revisada para 2013

24/12/13.

O Boletín Oficial da Provincia da Coruña de 24 de decembro recolle a publicación da acta pola que se prorroga para 2013 o convenio colectivoi 2011-2012, e se fai a revisión da táboa salarial para o dito ano 2013.