Publicadas no BOE as táboas salariais para 2014 e correción de dous artigos

14/2/14.

O Boletín estatal de 14 de febreiro recolle nas súas páxinas a táboa salarial para 2014, así como unha correción de erros para este mesmo exercicio, que atinxe ao sistema de primas e máis á redución de xornada por motivos familiares.