Publicadas no BOP as revisións salariais de 2010 (definitiva) e de 2011 (provisional)