Publicadas as táboas salariais de 2014 no BOE

08/3/14.

O boletín estatal de 8 de marzo dá publicidade ás táboas salariais válidas en 2014.