Publicadas as táboas salariais para 2016

17/8/16.

O BOE do 17 de agosto de 2016 publica a revisión salarial para 2016 do convenio coletivo de Primark Tiendas SLU.