Publicado convenio até decembro de 2019

15/6/18.

O BOP de Pontevedra do venres 15 de xuño de 2018 publica o convénio colectivo provincial do comercio de materiais de construción e saneamento con vixencia até o 31 de decembro de 2019.