Publicado convenio até decembro de 2020

18/1/18.

O BOE do xoves 18 de xaneiro de 2018 publicou o XVI Convenio Coletivo da ONCE, con vixencia até o 31 de decembro de 2018.