Publicado convenio até decembro de 2020

01/2/18.

O BOE do xoves 1 de febreiro de 2018 publica o convenio coletivo estatal para as empresas de seguridade, con vixencia entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2020.