Publicado convenio con vixencia até 2017

04/11/15.

O BOE do 4 de novembro de 2015 recolle a publicación do convenio colectivo de General Óptica SA, con vixencia entre o 1 de xaneiro de 2015 e o 31 de decembro de 2017.