Publicado convenio con vixencia até decembro de 2018

06/2/17.

O DOG de 6 de febreiro de 2017 publicou o III II Convenio colectivo de instalacións deportivas e ximnasios da Comunidade Autónoma de Galicia con vixencia de tres anos: desde o 1 de xaneiro de 2016 até o 31 de decembro de 2018.