Publicado convenio con vixencia desde xuño de 2016 até xuño de 2020

08/12/15.

No BOE de 8 de decembro de 2015 publicouse o Convenio colectivo para a actividade de fútbol profesional, que terá vixencia entre o 1 de xullo de 2016 até o 30 de xuño de 2020. Este convenio aplicaráse aos futbolistas profesionais que se adiquen voluntariamente á práctica do deporte por conta allea e dentro do ámbito de organización e dirección dun Clube/SAD.