Publicado convenio para 2016

20/5/16.

O BOE do 20 de maio de 2016 publicou o convenio de Radio Popular COPE SA, con vixencia para un ano a partir do 1 de xaneiro de 2016.