Publicado no BOE táboas salariais 2012

13/12/12.

Publicado no Boletín Oficial do Estado do 13 de Decembro a resolución de 4 de Decembro de 2012, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se corrixen erros relativos ás retribucións e se publican as novas táboas salariais para o ano 2012 modificando as recollidas no VI Convenio colectivo marco estatal de servizos de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento de promoción da autonomía persoal.