Publicado no B.O.P. da Coruña o convenio colectivo do ano 2012 ao 2016

24/9/12.

No Boletín Oficial da Provincia de Coruña do 24 de Setembro de 2012 vense de publicar o Convenio colectivo que rexe aos traballadores e ás traballadoras da empresa Severiano Servicio Móvil, SA durante os anos 2012 a 2016