Publicado no BOP da Coruña o Convenio para os anos 2010 a 2014

14/10/13.

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña vense de publicar o Convenio colectivo para os anos 2010 a 2014 que rexe ás traballadoras e aos traballadores da empresa Fomento de Construcciones y contratas (FCC) adscritos ao servizode xestión de residuos da mancomunidade de municipios da Serra do Barbanza