Publicado no DOG o acordo sobre o acceso á xubilación parcial e contrato de remuda do persoal laboral

26/4/13.

Publicado no Diario Oficial de Galicia do 26 de Abril de 2013 o  Acordo da comisión negociadora do Convenio colectivo da CRTVG e as súas sociedades, relativo ao acceso á xubilación parcial e contrato de remuda do persoal laboral ao servizo da CRTVG e as súas sociedades TVG, SA e RTG, SA