Publicado o convenio vixente até fin de 2015

03/1/14.

O BOE de 3 de xaneiro recolleu a publicación do VI Convenio Colectivo de traballo para o cadro de persoal da empresa Decathlon, que ficará vixente desde o día da súa sinatura -22 de outubro de 2013- até 31 de xaneiro de 2015.