Reunión 10ª: 17 de setembro

18/9/09.

Acta da décima reunión da comisión negociadora do convenio estatal de Seguridade privada.