Reunión 4ª: 11 de novembro de 2008

10/11/08.

Acta da reunión do 11 de novembro de 2008. Adxúntase panfleto.