Reunión 7ª: 14 de xullo de 2009

13/7/09.

Acta da reunión do 14 de xullo de 2009.