Revisión salarial 2010 (definitiva) e 2011 (provisional)

05/8/11.

Revisión salarial 2010 (definitiva) e 2011 (provisional), publicadas no BOP da Coruña do 5 de agosto de 2011.