Revisión salarial 2009 (definitiva) e 2010 (provisional)

20/5/10.

Revisión salarial 2009 (definitiva) e 2010 (provisional), publicadas no BOP o 20 de maio de 2010.