Táboas salariais dos anos 2008 e 2009

04/6/10.

Revisión salarial 2008-2009, publicada no BOP o 4 de xuño de 2010.