Convenios / Negociación Colectiva

Nome: Saneamento público, limpeza viaria, regos, recollida, tratamento e eliminación de residuos, limpeza e conservación do alcantarillado (convenio marco estatal)


Ámbito funcional:
Limpeza viaria e RSU
Ámbito territorial:
Estatal
Concello:
Estado:
Negociación paralizada

Acordos:

Acordo da comisión paritaria


Tipo:
Revisión
Validez:
21/05/2018 - 31/12/2019

Acta corrección de erros


Tipo:
Revisión
Validez:
31/07/2013 - 31/12/2019

Convenio 2013 - 2019


Tipo:
Convenio
Validez:
31/07/2013 - 31/12/2019

Convenio marco estatal de limpeza viaria e recollida do lixo


Tipo:
Convenio
Validez:
08/03/1996 - 31/12/2001

Volver